BACK

Dvasinė pusiausvyra  su  jogos pagalba -źvalus  protas,  lankstus  kūnas,
mobilizuota  imuninė  sistema.
Sukanka   trisdeśimtmetis  kai  joga  tapo mano gyvenimo stiliumi, o dabar  ir dar viena specialybe.
Esu menotyrininkė,  hipnoterapeutė  ir  jogos trenerė.
pilt pilt pilt
Joga Indijos iśminćių prieś 5 tūkstanćius metų  sukurta sistema tobulėja, gyvuoja ir  plinta visame pasaulyje.  Ji treniruoja protą  ir  kūną,  iśmoko juos įvaldyti  kaip tobulus instrumentus,  kad źmogaus siela   jaustųsi kūne   lyg  dvasineje śventovėje - taip moko  joga.   Ji pirmoji  atkreipė  źmogaus dėmesį  į  savęs paźinimo svarbą,  sukūrė  visapusiśką  dvasinių ir fizinių  pratimų   mokslą  kaip siekti ir iślaikyti  darną savyje,  tarpusavyje su kitais ir su visa gamta apskritai.
pilt pilt pilt
Neatskiriama jogos dalis yra saulės joga – iś naujo atkurtas  saulės sutikimas ir jos palydėjimas, tiksliau  saulės źiūrėjimas,  kuris turi beribę energetinę ir gydomąją galią.   Suźavėta śios praktikos,  sekdama saule  śiemet  aś viena  apskridau  31363  mylias aplinkui  źemės rutulį. Įgytos  źinios  studijuojant   Amerikoje ir Indijoje,   bei  ilgametė praktika  visapusiśkai praturtino mane  paćią, o  dabar  teikia   didźiulį  pasitenkinimą  darbe  -  mokant  ir populiarinant  jogą  Estijoje.  Esu paruośusi  jogos  trenerių Estijoje,    ateityje  ruośiuosi  surengti  tokius  kursus  Lietuvoje.  Tiek glaustai,  plaćiau -  elektroniniame puslapyje  www.peaasi.ee
pilt pilt pilt
 
Milda Marija Trinskytė,
mildamaria@peaasi.eu
+372 56 609 669

viena iś  Estijos Lietuvių Bendruomenės steigėjų, 
garbės narė  ir  jos pirmininkė 1980 -1995   metais.


          pilt
© PeaAsi MTÜ