Autor: Kerttu Soans

SA KOPUTAD JA VAIMUVÄRAVAD AVANEVAD

Ma olen terve. Inimesed armastavad mind ja mina neid. Mul on meeldiv ja tasuv töökoht. Saan aru maailmas toimuvast. Olen  just selline, nagu ma tahan. Nii sisemiselt kui ka väliselt. Olen osa universumist ja universum on osa minust. Teen kõiksusega koostööd ja minu probleemid lahenevad. Sest: ma jaatan ennast ja endaga seonduvat. 


Alati on n-ö tavalise elustiili kõrval harrastatud ka midagi muud. Kümme-viisteist aastat tagasi oli sel “muul”, mida laiemalt pakuti,  põrandaalune ja/või isetegevuslik mekk man, nüüd külastavad Eestit autoriteetsed õpetlased ja õpetajad nii idast kui läänest, paljud nende väljaõpetatud järglased viivad juba siin läbi vaimu avardavaid kursusi. Mõni juhendaja annab kohe Õpetaja mõõdu välja, mõni on siiski veel aegadetagune ega mõju kursustele tulijale just sisendusjõuliselt.

Milda Maria Trinskyte kuulub esimeste hulka: Õpetaja suure algustähega. Inimene, kes iga päev elab nii, et tema õpetatav saab teostuda nii temas endas kui ka tema ümber. Valgustatu meie seas. Ja samas – ei midagi üleloomulikku! Tee nii, nagu õpetab mehhiklasest Ameerika kodaniku José Silva meetod, ja sinustki võib saada harmooniline inimene.

Kas see  õpetus on jõukohane kõigile? “Kõik,  kes juba leiavad tee Silva kursustele, on valmis seal pakutavat ka mõistma,” kinnitab proa Trinskyte, lisades, et näiteks lõõgastusharjutuste tundmine mõnest teisest meetodist võib tulla küll kasuks, kuid kindlasti ei ole see eelduseks.

Minagi  olen Silva kursustel osalenud ja seetõttu võin õpetaja Trinskyte sõnu kinnitada: õpetus nõuab süvenemist, kuid see pole raske. Õpetus annab tulemusi, ja see on imeline.

Kõik küsimused saavad vastused

Kõik on võimalik, tuleb ainult osata tahta. Kui tahad õigesti, on tulemus kerge tulema. Kui tahad valesti, saad õpetust oma tahtmist õigemini suunata.

On mõõdetud tõsiasi, et inimene kasutab oma aju võimalustest vaid murdosakest. Õlejäänud hallollus on varjusurmas. Ootab, et ta üles äratataks. Kui laps kasutab 14.eluaastani – alguses ainult ja hiljem peaasjalikult – paremat ajupoolkera, siis pärast puberteeti kandub kogu mõtlemine vasakusse poolkerasse, kus võimutseb loogika ja meeltega tajutav maailm. Intuitsioon ja fasntaasia jäävad vaid välgusähvatustena inimese elu kaunistama. Ehk leitakse kõige sellega kontakti uneähmases hetkes või kõverpeegliefektina alkoholiuimas.
Silva meetod annab kergete harjutuste abil võimaluse mitmedimensiooniline mõtlemis-tundmisvõime säilitada või taastada ka täiskasvanuil, õpetades täie teadvuse jures olles laskuma alfatasandile, kus ajuvõngetest tingitud vibratsioon universumi vibratsiooniga kooskõlla läheb. Nii pääseb inimene ligi üleüldisele, kus n-ö energiapilvekestena on olemas kõik. Iga konkreetse probleemi lahenduse otsing on kirjeldatavas meetodis paigutatud ühe või teise harjutuse alla. On kergeid küsimusi ja kergelt tabatavaid vastuseid. On pikaajalisi eesmärke, mille saavutamiseks pole endal esialgu mingisugust ettekujutust – ometi saavad ka need täidetud.

Lihtsamalt keerulisemale

Meetodit õppides alustatakse järgmiste harjutustega: lõdvestumise kontroll, uinumise kontroll, ärkamise kontroll, ärkveloleku kontroll, unenägude kontroll, peavalu kontroll. Veidigi esoteeriliste õpetustega kokkupuutunule on nende harjutuste nimed tuttavad ja sellel tasemel ongi Silval palju sarnasusi teiste meditatsioonimeetoditega. Olles algastmed läbinud, minnakse täpsemate tehnikate õppimise juurde, kus on teisigi selliseid, mis sarnanevad muudes meelekontrollimeetodites kasutatavatega, kuid samas ka täiesti unikaalseid. Näiteks laboratooriumi ja nõuandjate loomine on vaid José Silva tehnikas kasutatav võte.
Sarnasus Silva ja teiste meetodite vahel püsib üldisel humaansusel. Silva meetodi teeb eriti, ütleksin et intelligentseks asjaolu, et  siin on teoorial sama suur tähtsus kui praktikal. Kui õpetatakse näiteks alfatasandile minemist, siis selgitatakse ka seda, mis inimese kehas ja kehaga sel ajal toimub. See võtab õpilaselt kõik hirmud ja lisab paadunud materialistilegi usku. José Silva, kes töötas oma tehnika välja 60ndate alguses, sai kasutada vastavat aparatuuri, mis andis tema tulemustele tõendused, vastuvõetavad ka harjumuspäraselt kasutatavale vasakule ajupoolkerale.

Kui õigesti pöörduda, võib tulla miljongi

Kunstiajaloolase haridusega Milda Maria Trinskyte ütleb, et sellele, kes on varem keha ja vaimu lõdvestamist õppinud, on Silva algkursuse omandamine kergem. Niisugused tuttavad võtted nagu telepaatia, autosugestioon, nüüdisaegne hüpnoos on ka Silva meetodis rakendatud. Milda Maria ise on läbinud transtsendentaalse meditatsiooni kursused, õppinud autosugestiooni ja tegelnud paarkümmend aastat joogaga, lisaks elupõline huvi idamaade filosoofia vastu – kõik see lihtsustas tema pääsemist José Silva vaimumaastilule. Silva süsteemi kiituseks ütleb Milda Maria: “Ükski teistest õpetustest ei ole suutnud viia mind praktilisi tulemusi andvalt kontakti universumiga,” ja lisab, et see, kuidas keegi universumit või kõiksust või kõigevägevamat nimetab, pole oluline. “Oluline on suuta endast eemal hoida stress, tagada hea tervis ja saavutada kõik püstitatud eesmärgid.”

Kas tõesti saab abi kõiges? Kui mul on raha vaja, kas Silva meetod aitab? “Muidugi aitab,” ei kahtle Õpetaja hetkegi. “Muidugi ei arva ma , et kui soovite miljon krooni, siis hommepäev toob postiljon selle teile koju. Ometi võite selle raha saada, kui suudate põhjendada selle vajalikkust. Tahate näiteks minna midagi õppima, osta korteri  vms. Kui soov on täpselt paigas, siis tuleb ka lahendus projekti näol, teile antakse tee, mida mööda käia, et tulemuseni jõuda.” Proua Trinskyte hoiab liigtäpselt juhindumast vasaku ajupoolkera loogikareegleist, nii mõnigi kord on õigem uskuda intuitsiooni. Ja kõige tähtsam: Silva meetodist saab abi vaid nende soovide ellurakendamisel, mis ei lähe vastuollu inimkonna üleüldise heaoluga. Nagu üks selles tehnikas kasutatavatest sisendustestki ütleb “Iga päevaga saan ma aina paremaks, paremaks ja paremaks.”

Silva õpetus aitab ka lapsi

Esialgu töötaski koolkonna rajaja välja tehnika, mis sobis eelkõige lastele ja kus nõuandjad olid Mary ja Tom. Need olid kaks autoriteeti vaimumaailmas (võrdluseks: sõbrad reaalses maailmas), kes tuli esiteks üles joonistada ja siis oma vaimusilmas visualiseerida, kujustada. Osates liikuda vaimses ruumis, nn laboratooriumis, kohtubki nõuküsija seal oma autoriteetidega ja tänu alfatasandil valitsevale ühendusele universumiga suudab ta nõuandja abil leida kõikehõlmavast infost endale vajaliku killu.

Võimet visualiseerida võikski pidada Silva meetodi edu üheks kindlamaks aluseks. Sa suudad talitseda oma mõtteid, oma kujutelmi, suudad need reastada, hoidumast mõtlemast ebavajalikule. Ja siis, mõni aeg treeninuna – suudad juba teadlikult valida just neid mõtteid, mida mõelda tahad, visualiseerides need kas vastavatesse sümbolitesse või andes neile sinu jaoks reaalses maailmas esineda võiva ideaalse kuju. Ja kui lõpetada Silva meelekontrolli harjutustes kasutatava sisendusjõulise lausega, siis: ma hoian oma meele ja keha täiesti tervena. Ja nii on.
Oluline on suuta endast eemal hoida stree, tagada hea tervis ja saavutada kõik püstitatud eesmärgid.

KARIN LILENBERG
kardioloogiainstituudi teadur   ja meditsiinikooli õppejõud

Silva meetodiga puutusin kokku neli aastat tagasi, lapsehoolduspuhkuselt tulles. Olin närviline, tundsin end pikaslt kodus olemise järel kokkusurutuna, mahajäänuna. Kursustel sain endale hulga mõttekaaslasi. Harjutusi tehes märkasin, et vaevalt jõudsin probleemile mõelda, kui abi tuligi. Kui mind vaevasid vaimsed küsimused, siis helistas kohe keegi, kes teadis neile vastust. Kui olid materiaalsed raskused, lahenesid needki. Siiski ei tarvitse täituda inimese kõik soovid. Meetodis on oma tasakaal: see, mis on hea sulle, peab hea olema ka kõigile teistele. Minu puhul on Silva meetod kõige enam arendanud intuitsiooni ja oskust ära tunda õige mõte paljude mõtete ahelast.

REIGO REIMETS
Silva meetodi koolitaja

Alustasin 1993.aastal. Nüüdseks minu elus enam juhuseid ei ole. Kõik mis toimub, on minu enda poolt paika pandud. Elu üldise paranemise kõrval võiks näiteks tuua ka argiseid kordaminekuid: tahtsin endale korralikku fotoaparaati, saingi selle ja järelmaksuga, mis mulle ülejõu ei käinud; müüsin oma Lasnamäe korteri, et osta endale maja, ja sain selle eest just nii palju raha, kui palju olin programmmmeerinud end saavat (kuigi see summa ületas sel ajal pakutavad). Silva meetodis öeldakse, et kõik on õige programmmeerimise tulemus. Kui tead täpselt oma tahtmist, siis tuleb selle nimel nii vaimselt kui ka füüsiliselt töötada ja iga asi leiab lahenduse, omal ajal või natukene hiljem. Ka suudan ma vastavaid harjutusi tehes leida kadunud asju, ärgata kellata soovitud ajal, mu mälu on paranenud. Olen muutunud optimistlikumaks, pingevabaks.

JAANUS PÕDER
õigusteaduse magistrant

Eeldades, et me elame 10% teadvuslikul ja 90% alateadvuslikul tasemel, siis Silva õpetus on nüüdisaegne lähenemine sellele, kuidas  kaasata meie igapäevastesse otsustesse rohkem alateadvust. Lääne inimesele on see õpetus ehk kõige vastuvõetavam, sest protsessi seletatakse ajuvõngete jm mõõdetavate suurustega. Seega ei ole tegemist ei müstika ega maagiaga. Silva meetod koosneb  paljudest kildudest ja need väikesed killud töötavad ka täiesti omaette, võib kasutada ainult endale meelepärast – kas ainult lõdvestumist, keskendumist, une reguleerimist, peavalu äravõtmist, sõltuvustest vabanemist. Olen aasta selle meetodiga tegelnud ja minul kadus juba pärast esimest koolitust igasugusene stress. Kuid ükski õpetus ei ava oma sügavamat filosoofiat iseenesest ega ole lahendus probleemidele ilma vaikuse, aja ja järjepideva harjutamiseta.